Czy wiesz, jak się wykonuje raporty fiskalne?

Każdy podatnik, którego prawo zobowiązało do prowadzenia działalności z użyciem urządzenia rejestrującego, musi nie tylko wprowadzać dane oraz wystawiać paragony i wydawać je klientom. Do jego obowiązków, określonych w funkcjonujących przepisach, należy jeszcze kilka rutynowych działań. Jednym z nich jest prawidłowe wykonywanie raportów fiskalnych. Dziś właśnie powiemy kilka słów o tym zadaniu.

Raporty fiskalne stanowią ważny element ogólnej dokumentacji, która potwierdza, że właściwie ewidencjonujemy sprzedaż towarów lub usług oraz odprowadzamy podatek należny VAT. Dlatego nierealizowanie tych wydruków – lub błędne ich wystawianie – oznacza złamanie przepisów, które może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Każdy przedsiębiorca, stosujący urządzenie rejestrujące, musi obowiązkowo wykonywać 2 rodzaje raportów: dobowe i miesięczne.

Zasady realizacji raportów dobowych

Pierwszy typ obligatoryjnych raportów zawiera informacje o  wysokościach obrotu oraz należnego podatku, dotyczących jednej konkretnej doby pracy. Kiedy należy wykonać taki wydruk? Są dwie możliwości. Pierwsza z nich, najczęściej stosowana, to realizacja dokumentu na koniec dnia pracy, przy zamykaniu sprzedaży. Czyli w momencie, gdy nie zamierzamy już obsługiwać ani jednego klienta. Druga zaś nierzadko wykorzystywana jest w sytuacji przeoczenia wcześniejszego wydruku raportu dobowego. Chodzi o wystawienie wydruku dnia następnego. To możliwe, ale trzeba pamiętać o jednej kwestii: by dokument został zrealizowany przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji. Tylko w ten sposób można uniknąć błędu w raporcie dobowym.

Zasady realizacji raportów miesięcznych

Jak nietrudno się domyślić, ten rodzaj obowiązkowych raportów odnosi się do uzyskanego obrotu – i wynikającej z niego kwoty podatku należnego VAT – z okresu, jakim jest jeden konkretny miesiąc. Nieco inaczej jednak wyglądają w tym przypadku zasady realizacji dokumentu. Wydruk należy wykonać najpóźniej 25 dnia miesiąca występującego po tym, który ma znaleźć się na raporcie. Trudno więc tu mówić o jakichś dodatkowych opcjach, zwłaszcza, że obecnie wiele urządzeń rejestrujących posiada funkcję automatycznie generowanych komunikatów, przypominających podatnikowi o konieczności realizacji tych dokumentów.

 

Niemniej, istnieją sytuacje, w których wystawianie opisanych wyżej wydruków nie jest wymagane. Jeśli w ciągu całego dnia pracy nie została zarejestrowana ani jedna transakcja, raport dobowy ma wartość zero, więc nie trzeba go wykonywać. Podobnie to wygląda w przypadku raportu miesięcznego, jeśli przez taki okres nie miała miejsca żadna sprzedaż. Choć, jak możemy się domyślić, druga z wymienionych sytuacji występuje zdecydowanie rzadziej.

1 comment on Czy wiesz, jak się wykonuje raporty fiskalne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj właściwe rozwiązanie *